Vrijwilligers

Vrijwilligers van de kerk van Beetgum zijn:

Dhr.   Klaas Abe Kamstra                            Koster / Beheer kerkhof      
Dhr.   John Riezebos                                   Koster
Mevr. Liesbeth Reijenga                             Schoonmaken kerk
Mevr. Itty Riezebos                                     Schoonmaken kerk
Dhr.   Sape Dijkstra                                    Schoonmaken kerk 


Mevr. Jantsje van de Berg Van Beem           Administratie kerkhoven

 

Vrijwilliger van de kerk van Engelum zijn:
B. Wijnstra                                            Koster / Beheer kerkhof
Mevr. Dicky Hahne Jansen                   Koster
Dhr.   Rintsje Dijkstra                            Beheer kerkhof en grafdelver