Vrijwilligers

Vrijwilligers van de kerk van Beetgum zijn:

Dhr.   Klaas Abe Kamstra                              Koster / Beheer kerkhof      
Dhr.   John Riezebos                                     Koster
Mevr. Liesbeth Reijenga                                Schoonmaken kerk
Mevr. Itty Riezebos                                        Schoonmaken kerk
Dhr.   Sape Dijkstra                                       Schoonmaken kerk 


Mevr. Jantsje van de Berg Van Beem           Administratie kerkhoven

 

Vrijwilliger van de kerk van Engelum zijn:
Dhr. B. Wijnstra                                            Koster / Beheer kerkhof
Mevr. Dicky Hahne Jansen                          Koster
Dhr.   Rintsje Dijkstra                                  Onderhoud/ beheer kerkhof