Koster

De kosters van de kerk in Bitgum zijn:

Dhr. Klaas Abe kamstra
Buorren 80 
9044 MJ Bitgum

Dhr. John Riezebos
Buorren 6
9044 MG Bitgum

 

De Kosters van de Kerk in Ingelum zijn:

Mevr. Wietske Palma
Tsjerkeleane 9
9038 TD Ingelum

Mevr. Dicky Hahne Jansen
Da Gronemanstrjitte 3
9038 TK Ingelum