Informatie over kerkklokken Bitgum

Informatie over de kerkklokken

 
Luiden van de klokken bij geboorte en overlijden

Inwoners van Bitgum en Bitgummole kunnen bij de geboorte of overlijden van een familielid een melding doen bij onze koster Klaas Abe Kamstra (telefoon 058 – 2531646).
Hij zorgt er dan voor dat de klok volgens het onderstaande protocol wordt geluid.
 
Een geboorte klokluiden om 9.00 uur:
Geboorte jongetje worden beide klokken geluid en bij een meisje de eerste 5 minuten de kleine klok en vervolgens 5 minuten beide klokken.

Een overlijden klokluiden tussen 18.45 en 18.55 uur:
Bij een man/ jongen worden beide klokken geluid en bij een vrouw/ meisje de eerste
5 minuten de kleine klok en vervolgens 5 minuten beide klokken.