Verhuur van de kerk van Bitgum

De kerk van Bitgum kan gebruikt worden voor de reguliere kerkdiensten, trouw- en rouw diensten.
De kerk kan ook gebruikt worden voor andere activiteiten, zoals het geven van concerten, exposities, lezingen e.d.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jetty van der Plaats  0655856273 of via de mail: agendabeheer@stbi.nl.

Verhuur gebouwen 2024
Bitgum (regulier gebruik)  €     300,00
Gebruik consistorie   €       25,00
Gebruik orgel / piano   €       20,00
   
Tarieven Horeca   
Koffie / thee  €         1,50
Fris   €         1,50
Cake / koek  €         1,00
Bier / wijn  €         2,00