Geschiedenis van de Sint Martinus-kerk

De kerk werd gebouwd in 1669 - 1672 op de fundamenten van een kerk die in 1669 was afgebroken en die gewijd was aan de Heilige Martinus.
In 1862 werd het zadel dak van de middeleeuse toren vervangen door een spits.
Onder het koor bevindt zich de grafkelder van de familie Thoe Schwartzenberg en Hohehlansberg, de inititiatiefnemer tot de bouw van de kerk. De grafkelder is afgedekt door stergewelven.
Tussen 1972 en 1980 werden kerk, toren en orgel geheel gerestaureerd. De toren is in 1980 overgedragen aan de Stichting Behoud Monumenten Menaldumadeel.