Doel van de stichting

De stichting Tsjerken bitgum en Ingelum is een stichting, die de kerken en de daarbij gelegen begraafplaatsen van Bitgum en Ingelum beheert en behoudt voor de toekomst.
Omdat het ledental van de PKN gemeente terug loopt wordt het in de toekomst steeds moeilijker om de kerk gebouwen goed te beheren. De kerken blijven meedoen aan de activiteiten van de PKN gemeente volgens de “reguliere kerkdiensten” aangegeven verdeling. Op 10 februari 2013 is in een buitengewone dienst de historische overdracht gedaan.
 

Beleidsplan

Missie en visie Stichting Tsjerken Bitgum en Ingelum

Deze stichting heeft de volgende doelen:

  • - Het in stand houden van twee kerkgebouwen (beide Rijksmonumenten) in Bitgum en Ingelum en het ter beschikking stellen voor de erediensten aan de PKN-gemeente
  • - Het organiseren van culturele activiteiten
  • - Het in stand houden van twee begraafplaatsen bij de kerken van Bitgum en Ingelum
  • - Het beheer en exploitatie van landbouwgrond en de pachten aan te wenden voor het onderhoud van de beide kerken en begraafplaatsen.

Uitgangspunten, omgeving en visie

De stichting Tsjerken Bitgum en Ingelum staat midden in de beide dorpsgemeenschappen
en zoekt voor de nabije toekomst naar een breder gebruik van beide kerken dan alleen de
erediensten. Dit met name om de continuïteit te waarborgen.
De kernwaarden die hieraan ten grondslag liggen zijn:

  • - Authentiek, eenvoud
  • - Van alle tijd: verleden, toekomst
  • - Oog voor cultuurhistorische waarden


Het werken met uitsluitend vrijwilligers is een bewuste keuze. Onze kerk staat midden
in de samenleving en de vrijwilligers zorgen voor de verbinding ermee. Vrijwilligers
zijn de pijler van de organisatie en onmisbaar. Ze zijn enthousiast en
publieksvriendelijk, ze ondersteunen het bestuur en geven binding met de achterban.