Stipelrunte 30 mei 2015

Maandag 25 mei 2015 (10:56) in | Jetty van der Plaats Postma

TIENTALLEN KOREN OP KORENFESTIVAL STIPELRÛNTE!

DINSDAG 12 MEI 2015Keunstwurk organiseert op zaterdag 30 mei voor de 14e keer het korenfestival de Stipelrûnte. Op uitnodiging van de Berltsumer Cantorij Belcanto en mannenkoor Sjongendewiis uit Berltsum, vindt deze editie plaats in de gemeente Menameradiel. Deze keer is de Stipelrûnte gekoppeld aan de Cultuurhistorische fietsroute Menameradiel. Negen sfeervolle kerken en een kas vormen het decor. Zestig koren uit alle streken van Fryslân presenteren zich tussen 10.00 en 16.00 uur met twee optredens. 


Naast het korenfestival is er nog veel meer te beleven in Menameradiel op deze dag. Ook is het mogelijk om de workshop “Meer en minder met je stem” (o.l.v. Jannie Geertsma) of podiumpresentatie (o.l.v. Piety Hooghiemstra) te volgen of mee te gaan met een wandelexcursie door het oude Berltsum en het Hemmemapark met zo’n negentig rassen hoogstamfruit. 

Het Poptaslot in Marsum  is open voor bezichtiging (10.30-16.30 uur), Radio Eenhoorn in Menaam heeft open huis (10.00-17.00 uur), in Berltsum exposeert Klaske Atema en heeft Hilly Stellingwerf open atelier en in Bitgum staat de tuin van Anneke Faber open voor bezichting.

De Stipelrûnte wordt om 16.30 uur in het Hemmemapark te Berltsum afgesloten door burgemeester Tom van Mourik. Ook zijn er nog optredens van Vocaal Ensemble Collage uit Dokkum en Different Sound uit Minnertsga. Tot slot worden nog het Menameradielliet en it Stipelliet 2015 gezongen.

Terug