Martinus Kerk 350 jaar

Maandag 11 juli 2022 (22:29) in | Jetty van der Plaats Postma

 

Martinuskerk Bitgum 350 jaar

 

 

Achter de schermen is hard gewerkt aan de samenstelling van het jubileumprogramma 350 jaar Martinuskerk Bitgum.

We hebben geprobeerd een evenwichtig programma samen te stellen en voor elk wat wils.

 

 

Juli                              Voorafgaande aan de schoolvakantie (16 juli – 28 augustus) de
                                   schooljeugd van de basisschool (groepen nog bepalen) een
                                   rondleiding aan te bieden in de kerk, toren en begraafplaats.
                         
Juli / augustus            Tsjerkepaed en Oargelpaed van 2 juli tot en met 27 augustus 2022

                                   Reguliere activiteiten en aanvullen met:
                                   Tentoonstelling van schilderijen van vooral inwoners uit
                                    Bitgum, Bitgummole en Ingelum.                           

 

Oktober                      Op 16 oktober 2022 een speciale herdenkingsdienst naar aanleiding
                                   van het 350-jarig bestaan van het huidige kerkgebouw
                                   op 15 oktober 2022.
                                   De dienst heeft een laagdrempelig karakter en een ieder is welkom.                                -- voorganger is Jaap Miedema
                                   -- organist Cees Dijkstra
                                   -- verhalenverteller Siet Ypenga – Keulen                           
 

 

November                  Vrijdag 4 november 2022
                                   Muzikale avond met medewerking van Looft den Heer en
                                   het koor “Jubilate”.  

                                   Zaterdag 12 november 2022
                                   Muzikale avond met medewerking van Harmonie Bitgum
                                   en koor Halleluja.  

                                   Op zaterdag 19 november 2022
                                   Optreden van de muziekband “Hjiris”
                                  
 

 


                                   Op vrijdag 25 november 2022
                                   -- Presentatie restauratie van het orgel
                                   -- Optreden van organist Tsjibbe Reitsma
                                   -- Optreden Martsje de Jong met trombone
                                   -- Lezing Marie-Anne de Harder over bijzonderheden van de kerk
                                       

December                  Op vrijdag 9 december 2022 organisatie van een kerstmarkt in de
                                   straten van de Slachtersrige, St. Martinuspaed en de Buorren.
                                   Tevens stalletjes in de kerk w.o. mini kerststalletjes van particulieren
                                   We hebben een 15-tal “diskes” gereserveerd die gratis ter beschikking
                                   worden gesteld. Wees er snel bij want op is op.

 
                                   Geef je alvast op via het mailadres: secretariaat@stbi.nl  

 

Mochten er vragen zijn neem gerust contact op via de mail of telefonisch 058-2531652

 

Namens de werkgroep en het bestuur
Stichting Tsjerken Bitgum en Ingelum
Frans Dijkstra, secretaris

   

Terug