Bijzetting grafkelder Bitgum

Donderdag 28 april 2016 (14:21) in | Remco van der Plaats

Onlangs is er in de adellijke grafkelder op het kerkhof in Bitgum een bijzetting geweest. Klik op onderstaande link voor het artikel dat naar aanleiding van deze bijzetting in de Leeuwarder Courant verscheen.

Artikel bijzetting in LC

Terug