Donateursactie

Zaterdag 07 december 2019 (14:25) in | Jetty van der Plaats Postma

Nieuws van de "Stichting Tsjerken Bitgum en Ingelum"

Het stichtingsbestuur is nu ruim zes jaar aan de slag om inhoud te geven aan de opdracht . Het hoofddoel is: "de instandhouding van de hoofdgebouwen (de kerken) en de daarbij gelegen begraafplaatsen".

Dit betekent in de praktijk:
-- zorg dragen dat de hoofdgebouwen (de kerken) voortdurend en te allen tijde gebruikt
   kunnen worden voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn opgericht, te weten het
   faciliteren van (ere) diensten en manifestaties.
-- zorg dragen voor de bouwkundige staat van de kerkgebouwen te Bitgum en Ingelum.       
-- verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen in Bitgum   
en Ingelum                                                                                                                                 
-- beheren van diverse percelen landbouwgrond.

Graag willen wij u informeren over een aantal werkzaamheden waar zijn we op dit moment intensief mee bezig zijn.

Kerk in Ingelum
Er worden restauratiewerkzaamheden verricht aan de preekstoel en aan de avondmaaltafel.
Het blijkt dat beide interieurdelen uit dezelfde periode stammen en bij elkaar horen. Dit is uniek en komt niet heel vaak voor. Beide objecten waren nodig aan onderhoud toe en het werk wordt uitgevoerd door Yvonne Nijlunsing. Deze vakvrouw is onder meer betrokken bij de restauratie van de Gouden Koets.

Kerk in Bitgum
Hier staan twee grote klussen in de planning en deze zullen in het eerste kwartaal van 2020 worden uitgevoerd. Dit betekent ook dat de kerk tot en met maart niet gebruikt kan worden voor de erediensten. Er is in overleg met de PKN-gemeente besloten uit te wijken naar de kerk van Ingelum.
Wat gaat er gebeuren?

1e De restauratie van het orgel.
Dit orgel in 1861 gebouwd door P. van Oeckelen is een rijksmonument. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de “balgbelering” en het poetsen van de frontpijpen. Naast het poetsen van de frontpijpen worden de zogenaamde “labia” opnieuw verguld met 24 karaat bladgoud. Na deze werkzaamheden beschikken weer over een goed werkend orgel dat er ook nog eens fantastisch uit gaat komen te zien.
Hier hangt wel een fors financieel plaatje aan vast. De totale kosten bedragen ruim
€ 50.000,00. Er zijn reeds verschillende toezeggingen vanuit de Provinsje Fryslân, diverse fondsen en uiteraard een eigen bijdrage van onze stichting.

2e Luidklokken in de toren.
Dit project heeft een lange aanlooptijd gehad. Na een second opinion van de bekende klokkengieterij Koninklijke Eysbouts blijkt dat de huidige grote klok nog in een prima staat is. De werkzaamheden bestaan uit de aanschaf van een tweede kleine luidklok die qua klank past bij de grote klok. Tevens moeten er een aantal bouwkundige werkzaamheden worden verricht om e.e.a. mogelijk te maken. De totale kosten bedragen ruim € 30.000,00. De nieuwe stichting Waadhoeke (eigenaar van de toren) neemt twee derde voor haar rekening en onze stichting doneert een bedrag van € 10.000,00. Na realisering is de toren met de klokken weer terug gebracht naar de staat van voor het moment dat de Duitse bezetters de oude klokken hebben verwijderd.


Donateursactie in het jaar 2020
Zoals u kunt lezen is het onderhoud bijzonder kostbaar. We kunnen dit tot nu toe financieren met behulp van subsidies en eigen bijdragen. We hebben de komende jaren extra middelen nodig en hiervoor willen wij u als dorpsbewoners van Bitgum, Bitgummole en Ingelum vragen om donateur van onze stichting te worden. Begin 2020 krijgt u hierover nadere informatie.
 

Bestuur Stichting Tsjerken Bitgum en Ingelum

Terug