Laatste nieuws

Martinus Kerk 350 jaar

Maandag 11 juli 2022 (22:29) in Nieuws | Jetty van der Plaats Postma

Martinuskerk Bitgum 350 jaar

 

Achter de schermen is hard gewerkt aan de samenstelling van het jubileumprogramma 350 jaar Martinuskerk Bitgum.

We hebben geprobeerd een evenwichtig programma samen te stellen en voor elk wat wils.

Lees meer

Donateursactie

Zaterdag 07 december 2019 (14:25) in Nieuws | Jetty van der Plaats Postma

Donateursactie voorjaar 2020

Lees meer

Bijzetting grafkelder Bitgum

Donderdag 28 april 2016 (14:21) in Nieuws | Jetty van der Plaats Postma

Onlangs is er in de adellijke grafkelder op het kerkhof in Bitgum een bijzetting geweest. Klik op onderstaande link voor het artikel dat naar aanleiding van deze bijzetting in de Leeuwarder Courant verscheen.

Artikel bijzetting in LC

Lees meer

Tweetal nieuwe luidklokken in de kerktoren van Bitgum

Woensdag 16 maart 2016 (19:46) in Nieuws | Jetty van der Plaats Postma

Momentheel worden de laatste restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan de kerktoren van Bitgum. Reden om verder te gaan om de toren in haar oude luister te herstellen. Een van de opties om de toren in haar oude luister te herstellen is het terugbrengen van een klokkengelui zoals bij het ontwerpen van de toren ooit is geweest, twee luidklokken in plaats van 1 luidklok.

Medio 2015 is onderzoek gedaan daar de stabiliteit van de toren. Hieruit is gebleken dat de toren nog steeds geschikt is om het gelui te laten luiden met twee luidklokken.
Er zullen voor februari 2017 twee volledig nieuwe luidklokken aangebracht worden met een modern luidsystheem.

Wij als Stichting Tsjerken Bitgum -  Ingelum zijn hier erg blij mee.

Lees meer

Burendag 27 september 2014

Zondag 14 september 2014 (11:00) in Nieuws | Jetty van der Plaats Postma

Bitgum, 27 september 2014 Burendag

Er zijn deze dag verschillende activiteiten in Bitgum, o.a. is de kerk deze dag open voor bezichtiging van 10.00 tot 17.30 uur.

Ook zal er boekenverkoop zijn in de kerk voor Tsjil.

Lees meer

Nationale orgeldag 13 september

Woensdag 03 september 2014 (20:41) in Nieuws | Jetty van der Plaats Postma

Op zaterdag 13 september a.s. zal de nationale orgeldag worden gehouden.

In de kerk van Bitgum zal tussen 11.00 uur en 11.30 uur het orgel worden bespeeld door F. de Witte uit Leeuwarden.

 

Lees meer

Tsjerkepaed 2014

Woensdag 06 augustus 2014 (15:09) in Nieuws | Jetty van der Plaats Postma

Van 5 juli t/m 30 augustus zijn de kerken van Marsum, Ingelum, Bitgummole en Bitgum, alle zaterdagen weer open van 13.30 tot 17.00 uur.

Dit is een prachtige kans om deze monumentale kerken van binnen te bekijken, en de orgelklanken te beluisteren. Er ligt een fietsroutekaart klaar in bovengenoemde kerken die de 4 kerken aan elkaar verbindt.

En de koffie staat klaar, Iedereen is welkom!

Lees meer

Groot snoeionderhoud bij de kerk in Ingelum

Zondag 16 februari 2014 (15:25) in Nieuws | Jetty van der Plaats Postma

Op maandag 3 februari is er gestart met het snoeien en rooien van de beplanting rondom de kerk in Ingelum. 
Dit onder leiding van Van Tuinen Tuinservice uit berlikum. Er waren gelukkig ook een aantal vrijwilligers die hebben geholpen.

Het resultaat mag er zijn. Er is veel werk verzet, de complimenten aan de mensen die hier mee geholpen hebben!

Een aantal foto`s van deze werkzaamheden, kunt u vinden onder het menu" Foto`s"

Lees meer