Bestuur

De bestuursleden van de Stichting Tsjerken Bitgum en Ingelum ontvangen geen vergoeding.

 

Voorzitter:

Jetze Reijenga

Langhuisterweg 5a
9076 PS St Annaparochie
e-mail: voorzitter@stbi.nl

Secretaris:

Frans Dijkstra

Hillige Kamp 16
9044 MV Bitgum
e-mail: secretariaat@stbi.nl

Penningmeester:

Bettie Schaafstal

Marten Koopalstrjitte 19
9038 TH Ingelum
e-mail: administratie@stbi.nl

PR/vrijwilligers/agendabeheer:

Jetty van der Plaats

Da Gronemanstrjitte 9
9038 TK Ingelum
e-mail: agendabeheer@stbi.nl

Algehele controle/jaarrekening:

Laurens Braaksma

de Tolve 26
9044 NR Bitgum
e-mail: administratie@stbi.nl

Werving financiële middelen:

Jan Sake Rondaan

Bosklan 13
9045 PV Bitgummole
e-mail: fondsenwerven@stbi.nl

Cultureel:

Ittie Riezebos

Buorren 6
9044 MG Bitgum
e-mail: cultuur@stbi.nl